zaterdag, 21. mei 2005 - 9:01

Uitbreiding EU slecht voor Nederland?

Amsterdam

Uit een enquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN) onder 1150 ondernemingen blijkt dat transportbedrijven te lijden hebben onder de uitbreiding van de EU. Een op de vier transporteurs zegt iets te merken van de tien nieuwe lidstaten. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de beveiligingsbranche. Een veelgehoorde klacht is dat na jaren trouwe dienst opdrachtgevers kiezen voor buitenlandse bedrijven met goedkope krachten. In landen als Polen verdient de gemiddelde beveiligingsmedewerker de helft minder dan een Nederlandse. Hetzelfde geldt voor transportbedrijven.

Mede hierdoor is de omzet van veel transporteurs en beveiligingsbedrijven het afgelopen jaar gedaald. Het aantal werknemers uit de Midden- en Oost-Europese lidstaten sinds 1 mei 2004 is bijna verdubbeld: van 12.540 in 2003 tot 24.728 in 2004. In ruim 60% van de gevallen ging het om kortdurend werk. De stijging doet zich vooral voor in de land- en tuinbouw, de slachterijen, transportsector en de vleesverwerkende industrie. Het zou mogelijk zijn dat in deze sectoren arbeidsmigranten andere werknemers hebben verdrongen.

Verwacht wordt dat het aantal werknemers uit de nieuwe lidstaten aanzienlijk zal stijgen als nu al volledig vrij verkeer van werknemers wordt ingevoerd. Voor hen is het aantrekkelijk om in andere EU-landen te gaan werken, vanwege de lagere lonen en de hogere werkloosheid in hun eigen land.

Het kabinet wil juist dat vacatures zoveel mogelijk worden ingevuld door mensen met een uitkering. Daarover zijn afspraken gemaakt met gemeenten en de land- en tuinbouwsector. Het kabinet laat daarom de overgangsregeling in ieder geval tot 1 mei 2006 voortduren. In principe kan de overgangstermijn worden verlengd tot 2011. Daarover wordt voor volgend jaar mei een besluit genomen. © BON / Miranda van der Sloot - foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):