woensdag, 8. juni 2005 - 18:44

Uitbreiding Lelystad-airport lijkt definitief

Lelystad

Het plan dat Lelystad-airport uitgebreid wordt tot een vliegveld waar jaarlijks zo'n 3,5 miljoen personen op reis gaan lijkt steeds meer dichterbij te komen.
<BR>
<BR>Het plan dat door de luchthavendirectie bij de ministeries van verkeer en waterstaat is ingediend omvat onder andere een nieuw te bouwen luchthavengebouw.

Dit gebouw zal komen te staan aan de Larserweg in Lelystad.

In het plan staat verder dat de start- en landingsbaan verlengd gaat worden tot 2100 meter. De baan zou dan geschikt zijn voor een Boeing 737 of een Airbus A320.

Nader milieuonderzoek moet uitwijzen of de plannen haalbaar zijn, maar de directie zegt binnen de al vastgestelde milieueisen te blijven. Volgens de directie voldoen de plannen aan alle gestelde eisen en kijkt men vol vertrouwen uit naar de toekomst.

De bezwaren die er zijn betreft de lawaaioverlast in de gemeente Lelystad en Swifterbant, wordt niet gedeeld door de directie. Volgens hen blijft de overlast beperkt.
Aan een groter vliegveld zitten ook positieve kanten. Het zal een groei van drie- tot vierduizend nieuwe banen betekenen. De uitbreiding wordt op z'n vroegst in 2007 gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):