donderdag, 30. juni 2005 - 11:47

Uitbreiding Schiphol 'onvoorstelbaar'

Schiphol

'Onvoorstelbaar' en 'een schoffering van alle omwonenden van Schiphol,' zo kwalificeert Joris Wijnhoven, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie, het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat over het oprekken van de milieuregels voor Schiphol. 'Je zou denken dat de Raad is overgeslagen bij de totstandkoming van de huidige, overigens fel omstreden, Wet Luchtvaart. Zulks was toch echt niet het geval.'

Met het advies van de Raad dreigt de zoveelste oprek-operatie in korte tijd. Terwijl nu juist aanscherping van de bestaande wet noodzakelijk is omdat de regels voor lawaai, vervuiling en gevaar al veel ruimer zijn dan politici destijds beloofden bij het besluit om de Polderbaan aan te leggen. 'Het is arrogantie ten top,'aldus Joris Wijhoven.

'De omwonenden van Schiphol worden vogelvrij verklaard, terwijl de kranten volstaan met alarmerende berichten over vieze lucht. De aarde warmt in hoog tempo op, mensen slapen niet, kinderen hebben leerproblemen en tóch mag Schiphol doorgroeien.

Volgens Milieudefensie laat de overheid de luchtvaartsector in Nederland ongebreideld groeien, terwijl dit in strijd is met de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. Met de nieuwe prijsvechterspier worden opnieuw meer vliegbewegingen vanaf Schiphol mogelijk, met dus onvermijdelijk ook méér uitstoot van vervuilende stoffen door vliegtuigen.

De auto's waarmee passagier en bezoekers van en naar de luchthaven reizen (58 procent komt met de auto), leveren ook een aanzienlijke bijdrage aan de luchtvervuiling. Op de plek waar de prijsvechterspier komt, worden de normen voor stikstofdioxide en fijn stof nú al flink overschreden, zo blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat.

Jaarlijks gaan er volgens het Natuur- en
Milieuplanbureau 18 duizend mensen eerder dood door ongezonde lucht.
Provincie:
Tag(s):