donderdag, 27. januari 2005 - 16:52

Uitvoering Parklandschap gestart

De Ronde Venen

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst heeft de minister van VROM, mevrouw Sybilla Dekker, vandaag het startsein gegeven voor de realisering van het natuur- en recreatiegebied het Parklandschap. Met de overeenkomst wordt zekerheid verstrekt voor de realisatie door de gemeente De Ronde Venen van het Parklandschap Groot Mijdrecht Zuid tussen nu en 2015, met ruimte voor natuur, recreatie en woningbouw.

Het Parklandschap Groot Mijdrecht - Zuid (ca. 450 ha) wordt een gevarieerd landschap waar veen, bos en water elk een eigen plaats in krijgen. Er zal een halfopen landschap ontstaan, centraal in de gemeente De Ronde Venen, met volop mogelijkheden om wandelend, fietsend of varend van de natuur te genieten. In het gebied zal ook plaats zijn voor woningbouw, waarmee de gemeente haar doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting zal kunnen realiseren. Wethouder Ruimtelijke Ordening, de heer Bram Rosendaal, zei hierover: 'We zijn een gemeente die creatief omgaat met het bebouwen van in- en uitbreidingslocaties en we voeren een actief doorstromingsbeleid om onze eigen inwoners huisvesting te kunnen bieden. We zijn dus enorm blij dat de minister en de provincie het ook mogelijk maken om naast natuur en recreatie, aan de rand van het Parklandschap 950 woningen te bouwen'. De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan tussen de ministeries VROM en LNV, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en de gemeente De Ronde Venen. Met de overeenkomst worden onder meer afspraken gemaakt over de (kosten van) grondverwerving, de inrichting, het beheer, de ruimtelijke ordening en de organisatie. Met de inrichting van de natuur- en recreatiegebieden in het Parklandschap is naar verwachting een bedrag gemoeid van ongeveer € 8,7 miljoen; dit is exclusief de kosten voor grondverwerving.

© BON / Foto: Gemeente De Ronde Venen
Provincie:
Tag(s):