dinsdag, 15. november 2005 - 9:53

Uniek project voor startende ondernemers Kollumerland

Kollum

In de Gemeente Kollumerland c.a. start een uniek project voor beginnende en doorgroeiende ondernemers: “Betaalbaar ondernemen in Kollum, wonen en werken door middel van huur/koop�. Pijnacker Planontwikkeling BV uit Kollum en Woningstichting Kollumerland geven startende ondernemers op bedrijventerrein Jumaheerd te Kollum de mogelijkheid om een woning met bedrijfspand te huren. Voor dat doel wordt een BV opgericht.

Het bedrijventerrein Jumaheerd ligt ten oosten van het Kollumer Kanaal en is 7,5 ha. groot. De grond is eigendom van de gebroeders Daniël en Pouwel Pijnacker Planontwikkeling BV. Samen met Woningstichting Kollumerland constateren ze dat er voor startende en doorgroeiende ondernemers weinig mogelijkheden zijn om door te groeien. Gezien het huidige economische klimaat is het op dit moment voor ondernemers minder gemakkelijk financiële middelen beschikbaar te krijgen voor het financieren van bedrijfsruimte. Startende bedrijven worden vaak gehinderd door het niet voldoende kunnen krijgen van startkapitaal wegens het ontbreken van voldoende zekerheden.

Pijnacker Planontwikkeling uit Kollum en Woningstichting Kollumerland hebben het plan bedacht om deze groep de mogelijkheid te bieden om een woning met een bedrijfspand te huren, waarbij men tevens het recht op koop heeft. Het is dus duidelijk geen bedrijfsverzamelgebouw. Dit concept is uniek in Friesland en wellicht ook voor Nederland.

De basisloods is 150m2. De ondernemers hebben de kans om in de toekomst uit te breiden. Ook bestaat de mogelijkheid om in de loop van de tijd de woning en bedrijfsloods te kopen.
Er is in eerste instantie plaats voor 6 units, welke gefaseerd worden gebouwd. Afhankelijk van de belangstelling wordt het verder uitgewerkt.

De Gemeente Kollumerland c.a. is erg enthousiast over het plan. Het is belangrijk voor de regio. Ook het gemeentebestuur ziet dat het erg lastig is voor groeiende ondernemers om door te groeien. Vaak kan men de investering, bij te geringe solvabiliteit zal de financiering van de bedrijfsactiviteiten moeilijk zijn, niet van de grond krijgen. Bij het huur / koop concept van Pijnacker Planontwikkeling BV en Woningstichting Kollumerland heeft de ondernemer de zorg van investering niet.
Provincie:
Tag(s):