dinsdag, 25. oktober 2005 - 16:23

Utrecht doneert € 275.000 voor hulp slachtoffers Pakistan

Utrecht

De Utrechtse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen € 275.000 beschikbaar voor hulp aan de duizenden getroffenen van de aardbeving in Pakistan. De gevolgen van de ramp in Pakistan en individuele nood van de slachtoffers zijn enorm. Naast de duizenden doden, zijn honderdduizenden mensen dakloos geworden. Deze mensen moeten de winter door en hebben dringend hulp nodig op het gebied van huisvesting (tenten die beschutting geven tegen barre kou), voedsel en medische hulp.

Met deze gift gaat het gemeentebestuur in op de vraag van de Stichting Internationale Solidariteit Utrecht (SISU) mee te helpen de ramp te bestrijden en de inwoners, bedrijven en instellingen van Utrecht op te roepen ook hun steentje bij te dragen. De gemeente heeft geen structureel budget beschikbaar voor hulp bij internationale rampen. De problemen waarvoor de Pakistaanse inwoners de komende maanden gesteld staan, hebben echter de doorslag gegeven. Net als bij de tsunami in december 2004, heeft de omvang van de ramp het gemeentebestuur doen besluiten geld uit de algemene middelen vrij te maken voor dit doel. Met de symbolische € 1 per inwoner van Utrecht wordt een bijdrage geleverd en een gebaar gemaakt dat hopelijk navolging krijgt.
Provincie:
Tag(s):