woensdag, 16. november 2005 - 17:00

Vaccinatie van hobbypluimvee onverstandig

Wageningen

Preventieve vaccinatie van hobbypluimvee is onverstandig en niet zonder risico’s voor mensen. Dit zegt veterinair epidemioloog prof. Mart de Jong in het studententijdschrift van de Wageningen UR. Toch maakte het ministerie van LNV eerder deze maand bekend dat het vaccinatie van hobbydieren mogelijk wil maken.

Volgens De Jong zijn er onder het Nederlandse hobbypluimvee te veel vogelsoorten waarbij het resultaat van vaccinatie niet echt te voorspellen valt. Uit recente experimenten uitgevoerd door de Animal Sciences Group en CIDC-Lelystad beide van Wageningen blijkt dat het virus zich eenvoudig verspreidt in zowel ongevaccineerde fazanten als ongevaccineerde eenden.

De fazanten worden ernstig ziek of sterven, terwijl bij de geïnfecteerde eenden geen ziekteverschijnselen zijn waar te nemen. ‘Een infectie met een gevaarlijk griepvirus zal bij fazanten dus waarschijnlijk snel worden opgemerkt. In een populatie ongevaccineerde eenden kan het virus zich echter ongezien verspreiden’, legt De Jong uit.

Daar staat tegenover dat vaccinatie van de eenden goed werkt en het virus zich nauwelijks verspreidt in een populatie gevaccineerde eenden. Bij fazanten ligt dat geheel anders: gevaccineerde fazanten worden niet meer ziek, maar geven het virus nog wel aan elkaar door. ‘Het laatste wat je wil, is dat het pluimvee gezond blijft en het virus wel aan mensen doorgeeft.’ Het ministerie van LNV zou daarom nog eens heel goed moeten nadenken over preventieve vaccinatie.
‘Het onderzoek bij goudfazanten en ook bij roodschoudertalingen maakt duidelijk dat je de resultaten van een vaccinatie bij één vogelsoort niet zo maar even vertaalt naar een andere soort.’

De Jong vreest met name dat het virus door vaccinatie ‘ondergronds’ gaat en er een ‘misplaatst gevoel van veiligheid’ wordt gecreëerd. Dat is volgens hem het slechtst denkbare scenario bij een griepvariant die ook een serieuze bedreiging voor de mensen vormt.

Bij kippen ziet hij wel mogelijkheden voor preventieve vaccinaties, bijvoorbeeld als alternatief voor een ophokplicht. ‘Je zou er bij een dreigende situatie voor kunnen kiezen alleen de legkippen met een uitloop te vaccineren. Voorwaarde is dan wel dat je de verspreiding van het virus goed blijft monitoren.
Provincie:
Tag(s):