vrijdag, 13. mei 2005 - 17:25

Vaders??

Rotterdam

De gemeente Rotterdam vindt dat vaders die kinderen verwekken zonder daar verantwoordelijkheid voor te willen dragen, financieel moeten worden aangepakt. Daarvoor moet de gemeente wel de naam van de vader kennen. De gemeente moet zonodig tienermoeders kunnen opleggen om de naam van de verwekker van hun kind te noemen. Daarvoor moet de wet worden veranderd.

Principieel onjuist
De gemeente begeleidt tienermoeders met een uitkering zoveel mogelijk naar werk of scholing zodat ze op eigen benen kunnen staan. Wethouder Geluk vindt het principieel onjuist om de financiële verantwoordelijkheid voor een kind geheel op de gemeenschap af te wentelen. Beide ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Verantwoordelijkheid
Het College vindt dat vaders verplicht moeten meebetalen aan de kosten van opvoeding en verzorging van hun kind. (Tiener)vaders zonder baan betalen desnoods een symbolisch bedrag. Het College overweegt ook om de ouders van de jonge vader financieel verantwoordelijk te stellen. De bijdrage van (de ouders van) de verwekker wordt vervolgens gekort op de uitkering van de jonge moeder. "Ouders hebben de verantwoordelijkheid hun kind te volgen en goed voor te lichten. Ik hoop dat deze strenge maatregelen ervoor zorgen dat ouders eerder een gesprek met hun kinderen aanknopen", aldus Geluk.

Juridisch probleem
De gemeente zit echter met een juridisch probleem. Als het kind niet erkend is, een DNA-test niet aan de orde is en/of de moeder de naam van de verwekker niet kan of wil noemen, kan zij juridisch niet gedwongen worden te vertellen wie de vader is. Ook een DNA-test kan niet worden afgedwongen. Het College vindt dat de wet- en regelgeving op dit punt moet worden veranderd. Moeders die hun kind op traumatische wijze hebben gekregen, zouden niet onder de strengere regels moeten vallen.

Voorlichting en discussie
Behalve strengere regelgeving gaat de gemeente de voorlichting verbeteren aan schoolgaande kinderen over de verantwoordelijkheden van ouderschap en gezinsvorming. Daarnaast wordt een discussie op gang gebracht met tienermoeders en werkers in de jeugdzorg om draagvlak voor het strengere beleid te creëren en het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten.

Er zijn in Rotterdam 740 alleenstaande moeders tussen de 18 en 23 jaar met een uitkering. De grootste groep is in Nederland geboren, de tweede groep is Antilliaans.
Provincie:
Tag(s):