vrijdag, 4. november 2005 - 12:35

Van Geel wil opheldering asbestgevaar

Den Haag

Staatssecretaris Van Geel wil de Gezondheidsraad laten onderzoeken of de normen die aangeven wat toelaatbare risico's zijn van asbest voor de volksgezondheid, scherper moeten. Aanleiding is epidemiologisch onderzoek dat het Erasmus Medisch Centrum heeft uitgevoerd in het gebied rond Goor. Uit dat onderzoek blijkt dat long- en buikvlieskanker (mesothelioom) in dat gebied onder vrouwen bijna vijf keer en bij mannen twee keer vaker voorkomt dan in de rest van Nederland.

Het onderzoek is gericht op mesothelioomslachtoffers die niet beroepsmatig met asbest in aanraking zijn gekomen. Van de vrouwen die tussen 1989 en 2003 bloot hebben gestaan aan asbest, hebben vijftien vrouwen aantoonbaar als gevolg daarvan longvlieskanker gekregen. Oorzaak vormen vooral de met asbestverharde wegen en erven in dat gebied. Van oudsher is in Goor asbestcementindustrie gevestigd. Inwoners konden in het verleden afgekeurde asbestplaten gratis ophalen en er hun wegen en erven mee verharden. Vanaf 2000 is het verboden om een asbestverharde weg of erf in het bezit te hebben.

Staatssecretaris Van Geel is geschrokken van de resultaten van het onderzoek in Goor en gebied erom heen. Hij wil samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de betrokken gemeenten inventariseren op welke locaties, na twee saneringsregelingen, nog steeds asbest zit dat een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Er moet, wat hem betreft, snel een compleet beeld komen. De staatssecretaris heeft toegezegd dat als er extra geld nodig is om de problemen aan te pakken, dat er ook komt. Er is overigens al geld gereserveerd. Zo heeft VROM provincies onlangs 21 miljoen euro ter beschikking gesteld voor asbestbodemsanering. Verder is er 47 miljoen euro voor de aanpak van asbestwegen in het betreffende gebied, in het kader van de tweede saneringsregeling.
Provincie:
Tag(s):