woensdag, 23. maart 2005 - 15:13

Van rotondes naar verkeerslichten

Heerenveen

De gemeente Heerenveen gaat de dagelijks verkeersproblemen op en rond de aansluiting Heerenveen-Centrum (K.R. Poststraat–A32) aanpakken. Iedere ochtend staat op de afrit vanuit het noorden (A32) een korte file; doordat het wachtende verkeer op de in- en uitvoegstrook blijft staan ontstaat een gevaarlijke situatie. Uit verkeersprognoses is gebleken dat deze problemen in de toekomst verder toe zullen gaan nemen.

De gemeente heeft gekozen om het probleem op te lossen middels verkeerslichten. Om de doorstroming bij de aansluiting te kunnen garanderen, is een reconstructie van vier kruispunten noodzakelijk. Het gaat dan om de kruisingen van de K.R. Poststraat met de Stadionweg (rotonde bij McDonalds), de op/afritten aan de westzijde van de A32, de op/afritten aan de oostzijde van de A32 en de Mercurius. Op alle vier punten komen verkeerslichten en vindt een verdubbeling van rijstroken plaats. Verder is voor een zo efficiënt mogelijke verkeersregeling gekozen door nagenoeg elke richting een eigen opstelvak te geven.

De maatregelen hebben ook een aantal consequenties voor het onderliggend wegennet. Zo worden de bushaltes langs de K.R. Poststraat in westelijke richting opgeschoven. Daarnaast wijzigt de bereikbaarheid van de kantoren aan de K.R. Poststraat, omdat de rotonde bij McDonalds verdwijnt.

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase, de aanleg van de drie westelijke met verkeerslichten geregelde kruisingen en alle benodigde opstelstroken (tussen rotonde Zonnebloemstraat de oostelijke op- en afrit van de A32) wordt tussen april en eind september uitgevoerd.

Deel 2 is de reconstructie de K.R. Poststraat ten oosten van de op- en afritten van de A32. De kruising K.R. Poststraat – Mercurius wordt dan ook voorzien van verkeerslichten en om ruimte te maken voor opstelstroken, een kwartslag gedraaid. De aanleg van dit tweede deel is nog afhankelijk van de financiering maar wordt waarschijnlijk in het najaar van 2005 aangelegd. ©BON / foto: Jelle Bosma

Provincie:
Tag(s):