woensdag, 6. april 2005 - 12:51

Vanuit het Oosten langer onderweg naar Leeuwarden

Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Fryslân en B&W van Leeuwarden sluiten een overeenkomst over de aanpak van de Groningerstraatweg (N355). Deze belangrijke oostelijke invalsweg van Leeuwarden wordt omgevormd tot een stadsweg waar maximaal 70 km/u gaat gelden. De eerder geplande busbaan Groene Ster – Leeuwarden komt te vervallen. Hiervoor in de plaats investeren GS in de kruising met de Vondelingweg, waar een rechtsafvak wordt aangelegd.

Vanwege de realisering van de geplande woonwijk Blitsaerd aan de noordoostelijke kant van Leeuwarden zijn maatregelen nodig om de doorstroming van het verkeer op de N355 te blijven garanderen. Aan beide zijden van de weg bevindt zich straks bebouwing, waardoor de weg een stedelijk karakter krijgt. Een aanpassing van de maximumsnelheid van 100 naar 70 km/u is dan op zijn plaats. Deze snelheid heeft geen negatieve invloed op de verkeersafwikkeling. Voor het verkrijgen van een stedelijk karakter van de weg, moeten onder andere de volgende zaken uitgevoerd worden: het verwijderen van vluchtstroken, aanbrengen van beplanting in de middenberm, plaatsen van extra verlichtingsmasten, verwijderen van de vangrail in het midden en het aanbrengen van stil asfalt.

Verkeersgedeputeerde T. Baas: 'Bij nader inzien hebben we de busbaan laten vervallen. Uit berekeningen op het Vondelingkruispunt blijkt namelijk dat een busbaan met voorrangsregeling tot files zou kunnen leiden. Aangezien we juist de bereikbaarheid van Leeuwarden willen verbeteren, kiezen we voor een vak voor afslaand verkeer naar de nieuwe woonwijk Blitsaerd. De nieuwe maximumsnelheid van 70 km/u en het toepassen van stil asfalt moeten tevens bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid en leefbaarheid.'

In de overeenkomst met de gemeente Leeuwarden wordt opgenomen dat de provincie maximaal € 250.000,- bijdraagt aan de realisatie van het rechtsafvak en een reeds gereserveerd bedrag van € 123.420,- aan de asfaltverharding op de zuidelijke rijbaan en het Vondelingkruispunt. Het onderhoud blijft in handen van de provincie, waarvoor de gemeente ruim € 300.000,- aan de provincie zal betalen. ©BON / provincie Fryslân
Provincie:
Tag(s):