woensdag, 23. november 2005 - 12:11

Veel klachten tijdens WAO Meldweek van FNV

Amsterdam

De FNV Meldweek Herkeuringen is nog maar 2,5 dagen oud, maar nu al zijn er bijna 1700 klachten binnen. “En één positieve reactie�, zegt projectleider van de meldweek Eelco Tasma. Schrijnende verhalen over zelfmoord, huis verkopen en geen baan kunnen vinden, ze komen allemaal via de telefoon en het internet bij de FNV terecht. Het gemiddelde cijfer voor de keuringsarts is een 4. “Mensen voelen zich slecht behandeld�, zegt Tasma.

“Ze ervaren hun herkeuring als willekeur. Er worden heel veel mensen goedgekeurd, die tot nu toe volledig arbeidsongeschikt waren. Ze ervaren soms de keuringsarts als een botte beer.�

Elke ochtend is deze week vanaf 10 uur de meldlijn open. Klokslag 10 uur staan er al acht bellers in de wacht. Via internet komen de meeste reacties binnen. Met behulp van de meldlijn wil de vakcentrale zo veel mogelijk ervaringen verzamelen van de 77 duizend WAO'ers die volgens nieuwe, strenge normen zijn herkeurd. De FNV wil vooral weten hoe de ervaringen zijn met de herkeuringen en of WAO'ers die hun uitkering (deels) verliezen weer aan het werk komen.

De FNV heeft zich vanaf het begin tegen deze herkeuringsoperatie gekeerd. Vooral omdat het heel oneigenlijk is de regels te veranderen waardoor mensen van (volledig) arbeidsongeschikt opeens arbeidsgeschikt worden verklaard, terwijl er in hun situatie feitelijk niets verandert. De FNV maakt begin december, wanneer de Tweede Kamer debatteert over de herkeuringen, de resultaten van de meldweek bekend.
Categorie:
Tag(s):