dinsdag, 1. februari 2005 - 11:03

Veel overlast door vliegverkeer

Geleen

De tweede Limburgse Gezondheidsenquête heeft uitgewezen dat bepaalde gemeenten in Zuid-Limburg veel last ondervinden van geluidshinder. Het betreft hier vooral geluidshinder veroorzaakt door het vliegverkeer. De bevolking van de gemeente Onderbanken ondervindt veel last van het vliegverkeer, gevolgd door de gemeenten Brunssum en Schinnen.

Grote veroorzaker van deze overlast zijn de AWACS-vliegtuigen van de NAVO vliegbasis over de grens in het Duitse Geilenkirchen. Het percentage inwoners in de gemeente Onderbanken met een matige of slechte gezondheid is ook toegenomen t.o.v. de eerste enquête in 1998.
Ondanks de grote verkeershinder van de vliegbasis is de gezondheidstoestand van de bevolking in de omliggende gemeenten toch niet slechter dan in andere gemeenten uit de enquête. Wel geeft de GGD op basis van deze resultaten aan, dat de verkeershinder zal moeten worden verminderd. © BON/John Peters
Provincie:
Tag(s):