donderdag, 2. juni 2005 - 20:20

Veilig de straat op? Effe checke op internet!

Leeuwarden

De inwoners van de gemeente Leeuwarden krijgen een primeur op het gebied van veiligheid, zij kunnen vanaf oktober/november dit jaar als eerste Nederlanders op internet zien hoe het gesteld is met de veiligheid en veiligheidsbeleving in hun stad. Door een klik met de muis kunnen zij zien hoe veilig hun straat of wijk is; wat voor delicten daar gepleegd zijn en op wat voor dagen en tijdstippen dit gebeurd is. Ook kunnen zij nagaan welke resultaten het integraal veiligheidsbeleid oplevert.

Tevens alarmeert het systeem het stadsbestuur en ambtenaren als de uitvoering van maatregelen achterblijft of als de veiligheid achteruitgaat. Tot op heden moest deze informatie elke keer uit allerlei bronnen handmatig bij elkaar gesprokkeld worden.

De informatie voor de Veiligheidsmonitor wordt iedere vier maanden ververst. De gegevens worden aangeleverd door de politie, het openbaar ministerie, verschillende instanties en meldpunten. De verstrekte gegevens worden bij elkaar gebracht in een speciaal ontwikkelde database. De gebruikers kunnen de gewenste informatie ophalen via een interface op basis van internettechnologie.

Het informatiesysteem werd ontwikkeld door Marnix Eysink Smeets van het bureau Werk aan Veiligheid en specialisten van TNS-NIPO-Consult. Leeuwarden kreeg voor de ontwikkeling van het systeem financiële steun van het stimuleringsprogramma In-Axis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Andere gemeenten en de politie hebben inmiddels ook al interesse voor het systeem getoond.

Bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Leeuwarden nemen de digitale Veiligheidsmonitor al op vrijdag 3 juni in gebruik. Naar verwachting gaat de publieksversie in oktober/november ‘in de lucht’.©BON/foto: FBF
Provincie:
Tag(s):