donderdag, 17. februari 2005 - 16:39

Veilig van huis naar school – video als lesmateriaal

Harderwijk

Om scholieren in het voortgezet onderwijs te wijzen op de risico’s in het verkeer start de gemeente Harderwijk in het schooljaar 2005-2006 een nieuw verkeersproject. Het project richt zich op jongeren die de vertrouwde route van huis naar school verlaten en hun vleugels uitslaan naar het voorgezet onderwijs. Nieuwe en vaak langere fietsroutes met meer verkeersrisico’s zoals gevaarlijke kruispunten en moeilijke voorrangssituaties worden dan dagelijkse kost. Ook hun eigen gedrag in het verkeer kan leiden tot gevaar voor henzelf en medeweggebruikers.

Onderdeel van het verkeersproject is een video waarin de risico’s van het verkeer op de nieuwe schoolroute aan de orde komen. In 1995 is de verkeersvideo voor het eerst gebruikt voor de brugklassers in de gemeente Harderwijk. Veel scholen in Harderwijk hebben van deze video gebruik gemaakt. In 2005 heeft het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers nog steeds prioriteit, maar is de videoband verouderd. Zo zijn in de afgelopen periode veel verkeerssituaties gewijzigd. Dit voorjaar worden in Harderwijk de opnames voor de video gemaakt. Leerlingen van het plaatselijke onderwijs mogen hier aan meewerken.

Uit ongevalcijfers van de gemeente blijkt dat er in Harderwijk diverse kruispunten zijn die gevaar opleveren voor fietsers. Genoemd worden onder andere Hoofdweg/Verkeersweg/Selhorstweg, Hoofdweg/Vondellaan, Hierdenseweg/Selhorstweg en Wittenhagen/Deventerweg/Nassaulaan. Op deze punten vinden jaarlijks verschillende letselongevallen plaats. De gemeente houdt deze kruispunten in de gaten en bekijkt of zij maatregelen moet nemen om de verkeersveiligheid op die plekken te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):