woensdag, 9. november 2005 - 14:26

Veiligheidscongres

Donderdagmiddag 10 november 2005 vanaf 13.15 uur, vindt het derde Zeeuwse Veiligheidscongres plaats in het Schelde-theater in Terneuzen. Hoewel de laatste overstroming in Zeeland dateert van 1953, kunnen de ogen niet worden gesloten voor de mogelijke gevaren die de ligging aan het water met zich meebrengt. De recente overstromingen in New Orleans maakten dit op ruwe wijze duidelijk. Deze risico’s en gevaren staan centraal op het derde Zeeuwse Veiligheids-congres.

Vijf sprekers belichten het thema die middag vanuit verschillende invalshoeken. De heer Dorland van het KNMI, de heer Ligtvoet van het Milieu- en Natuurplanbureau – RIVM en de heer Zevenbergen van Dura Vermeer belichten de aard en oorzaak van de risico’s die het water in Zeeland met zich meebrengt.

De heer Glas van het waterschap De Dommel geeft zijn visie op de betekenis hiervan voor waterbeheer en de positie van de bestuurders hierin. De heer Captijn van de regionale brandweer zal een brug slaan tussen de vorige sprekers en stilstaan bij de consequenties voor de Zeeuwse Veiligheidsregio (ZeeV).
Provincie:
Tag(s):