maandag, 15. augustus 2005 - 16:15

Veiligheidssubsidie voor handhaving prostitutiebeleid

Maastricht

De Provincie Limburg draagt € 21.000,- bij aan het veiligheidsproject ‘handhaving prostitutiebeleid’ in de regio Noord- en Midden-Limburg. De Provincie ondersteunt dit project vanuit het thema ‘Veilig leven in Limburg’.

Het Rijk merkt de politieregio Noord- en Midden-Limburg aan als één van de zes landelijke pilots bij de aanpak van prostitutiebeleid. De escortbranche is daarin de lastige sector om te reguleren en controleren. Omdat vormen van mensenhandel en prostitutie zich lijken te concentreren in de escortsector, zijn effectieve controlemogelijkheden van het grootste belang.

De regio Noord- en Midden-Limburg wil handhaving van de escort op regionale schaal aanpakken, onder andere door middel van het vergaren en bundelen van informatie vanuit één centraal punt.
Provincie:
Tag(s):