woensdag, 14. december 2005 - 22:25

Verdonk: 'Het spijt mij'

Den Haag

Minister Verdonk is woensdagavond ‘door het stof gegaan’. Ze heeft in de 2e kamer gezegd dat zij de kamer onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd over de gang van zaken tijdens de uitzetprocedure van asielzoekers waarbij asielgegevens van Congolese asielzoekers aan hun land van herkomst, door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) zijn verstrekt. Ook heeft zij gezegd dat ze spijt heeft van deze gang van zaken.

Minister Verdonk had eerder volgehouden dat zij de kamer niet onvolledig en niet onjuist had geïnformeerd maar het rapport van de commissie-Havermans wees uit dat er toch, weliswaar abusievelijk, in diverse gevallen asielgegevens zijn verstrekt aan het land van herkomst. Verdonk zei woensdagavond dat daarbij sprake was van 'administratieve fouten'.

Met deze knieval heeft zij het politieke debat over de Congo-kwestie, waarin cruciale informatie van uitgeprocedeerde asielzoekers bij de Congolese autoriteiten door incidentele fouten terecht zijn gekomen, ondanks een motie van wantrouwen van de linkse oppositie-partijen, overleeft. De PvdA werd in haar motie van afkeuring gesteund door GroenLinks, de SP, de ChristenUnie en de Groep Lazrak.

Een meerderheid van de kamer neemt dus wel genoegen met deze spijtbetuiging van de minister van Vreemdelingenzaken.

Het spoeddebat, dat woensdagmiddag begon, duurde tot laat in de avond.
Provincie:
Tag(s):