vrijdag, 7. januari 2005 - 14:19

'Vergissings bombardement?'

Nijmegen

Op 22 februari 1944 wordt om 13.30 uur de binnenstad door Bomgroep 446, 2e bomdivisie van de 20st Combat Wing van de Achtste Amerikaanse luchtmacht gebombardeerd. Hierbij worden circa 880 mensen gedood.

In haar toespraak op 22 februari 2004 beloofde burgermeester ter Horst van Nijmegen plechtig een diepgaand onderzoek naar het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944. Op 13 april jongstleden is door B&W van Nijmegen een commissie ingesteld om vooronderzoek te verrichten naar de ware toedracht van het door geallieerde troepen uitgevoerde 'vergissingsbombardement'.

Nu, na enkele maanden onderzoek is duidelijk geworden dat er geen diepgaand onderzoek noodzakelijk is. Het onderzoek zou geen nieuwe feiten opdiepen of oude feiten weerleggen. De constatering van de commissie is door B&W overgenomen.

Voor veel nabestaande is het nog altijd een zuur feit. Uit eerder onderzoek blijkt dat de bommenwerpers hun dodelijke lading voor een > industriegebied in Midden Duitsland bij zich droegen. Door slecht weer moesten ze echter voordat ze bij hun bestemming kwamen rechtsomkeer maken. De instructie luidde dat de vliegers in zo'n geval een geschikt gelegenheidsdoel in Duitsland moesten bombarderen. Daarbij leidden de massale manoeuvreerbewegingen in de lucht, de toen nog minder geavanceerde navigatieapparatuur en het feit dat Nijmegen op een paar kilometer van de Duitse grens ligt, tot dit fatale bombardement. Echter, op de bewuste dag nu bijna 61 jaar geleden was het kraakhelder weer en lag Nijmegen zeer herkenbaar op de zuidoever van de Waal.

Op 22 februari 2005 toont Bart Janssen in een aangrijpende tentoonstelling honderden foto's van slachtoffers van het bombardement van Nijmegen. 'De pijn die blijft', het boek van Bart Janssen met honderden ooggetuigenverslagen van het bombardement van Nijmegen, zal volgens verwachting op dezelfde datum verschijnen.
Provincie:
Tag(s):