zaterdag, 26. februari 2005 - 16:57

Verkeersinfarct bij doortrekken A4

Den Haag

De bereikbaarheid van Den Haag zal met het doortrekken van de A4 door Midden-Delftland dramatisch verslechteren. Dat schrijft de Haagsche Courant zaterdag. Uit een nog vertrouwelijk rapport, dat is gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat, komt naar voren dat bijna alle toegangswegen van en naar de stad dicht zullen slippen. De verbreding van de A13 zal wel leiden tot minder opstoppingen.

Volgens onderzoekers zal na de aanleg van het ontbrekende stuk van de A4 in de ochtend- en avondspits grote delen van de snelweg volledig vast staan. Ook het gedeelte bij Ypenburg zal volgens de onderzoekers dichtslippen, wat grote gevolgen zal hebben voor de omringende wegen, zoals de A13 bij Delft, Het toekomstige knooppunt Harnasch (waar de A4 zal ophouden), de Utrechtsebaan en het verlengde van de Lozerlaan.

De nieuw aan te leggen A4 Midden-Delftland zal op de peildatum 2020 zo’n 118.000 extra auto’s trekken en moet medio 2015 gereed zijn. Ook zal het verkeer op de A13 sterk toenemen. Berekeningen tonen aan dat daar de hoeveelheid auto’s met 50% zal toenemen. De aanleg van het alternatief A13/A16 zal tot minder verkeersproblemen leiden, al blijven de knelpunten wel aanwezig.

©BON / Foto Ronald Fleurbaaij
Provincie:
Tag(s):