vrijdag, 18. maart 2005 - 19:16

Verkeersminister bedriegt Tweede Kamer

Den Haag

PvdA-kamerlid Duivesteijn, voorzitter van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI), heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn beklag gedaan over het achterhouden en inhoudelijke verdraaiing van belangrijke informatie over de Zuiderzeelijn door het kabinet.

Verkeersminister Peijs blijft de Tweede Kamer maar tegenwerken door documenten niet of pas na enige druk af te geven. Ook zou het kabinet een redelijk positief schrijven over de magneetzweefbaan aan de kamer gezonden hebben terwijl gezaghebbende ambtelijke adviescommissies van de overheid, de RPC en de ICES, vastgesteld hebben dat alle informatie over de uitvoering van een magneetzweefbaan negatief is.

Het nut en de noodzaak van de Zuiderzeelijn moet volgens deze commissies nog onderzocht worden en het zou nog niet vaststaan of dat het nieuwe traject de Hanzelijn zou kunnen aanvullen of juist beconcurreren. Toch schreef het kabinet dat de beide spoorlijnen elkaar zeker niet zouden beconcurreren maar juist aanvullen.

Een ander voorbeeld is dat negatieve informatie uit een schrijven van het Centraal Planbureau, gedateerd 2001, pas in 2004 op het bureau van de kamer belandde.

Duivesteijn is woedend op het gemanipuleerde bedrog van minister Peijs, die door het achterhouden of gedeeltelijk weglaten van belangrijke kritiekpunten en door het verdraaien van de informatie, het standpunt van het kabinet koste wat het kost probeert te verdedigen. ©BON/ foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):