woensdag, 6. april 2005 - 16:32

Verkoop zomerzegels en kaarten Ouderenhulp

Maastricht

De Zomerzegels- en kaartenactie van het Nationaal Fonds Ouderenhulp is weer gestart. De nostalgische afbeeldingen van Ot en Sien zijn het thema van het jaar.
<BR>In Maastricht was de aftrap op woensdag 6 april met een feestelijke bijeenkomst in het Zorgcentrum Malberg. Wethouder Ouderen en Welzijn van Maastricht Jacques Costongs gaf woensdagmiddag aan de (bijna) honderdjarige bewoonster van dit centrum, mevrouw God het eerste pakketje Ot en Sien-kaarten met de nieuwe zomerzegels. Daarnaast mocht ook mevrouw Beckers van 102 een setje in ontvangst nemen. Aanvankelijk zou ze wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn, maar de dame was kranig en was present.

Uit de verkoop van de Zomerzegels en wenskaarten, de vroegere Ouderenzegels, financiert het Nationaal Fonds Ouderenhulp elk jaar projecten voor kwetsbare Ouderen. De bestrijding van eenzaamheid is o.a. een belangrijk doel. Eenzaamheid onder ouderen vormt een toenemend probleem: circa 1 miljoen ouderen in Nederland zijn regelmatig eenzaam en het aantal extreem eenzame ouderen wordt geschat op 200.000. Iedere organisatie die ondersteuning nodig heeft voor een ouderenproject in Nederland kan zich tot het Nationaal Fonds Ouderenhulp wenden. In Maastricht zijn er al verschillende projecten gefinancierd.

© BON Tekst en foto's Jean-Pierre Geusens

Provincie:
Tag(s):