dinsdag, 19. juli 2005 - 15:25

Vervoer gevaarlijke stoffen in gevaar

Den Haag

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen aan het afronden. De inschatting van vervoersorganisatie belangenbehartiger van 30.000 verladers EVO is dat bedrijven worden beperkt in de mogelijkheden om (petro-)chemische producten per spoor te verladen. Het gaat daarbij onder andere om ammoniakvervoer, LPG, en autobenzine.

Die ontwikkeling leidt ertoe dat bedrijven worden genoodzaakt om hun productie te verplaatsen of te beperken of om bijvoorbeeld per weg of water te vervoeren. Deze gevolgen brengen aanzienlijke kosten met zich mee voor de chemische industrie.

EVO bepleit dat de nieuwe regelgeving gelijktijdig voor alle vervoersmodaliteiten wordt ingevoerd. Er zijn nu nog geen algemene criteria vastgesteld waaraan een route voor gevaarlijke stoffen moet voldoen. Daardoor ontbreekt een goede achtergrond om vast te kunnen stellen langs welke routes mag worden vervoerd, maar toch lijkt het erop dat het ministerie eerst beperkingen wil opleggen aan het spoorvervoer.

Deze beperkingen houden mogelijk verband met de oplevering van de Betuwelijn in 2007. De Betuwelijn is geschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar bereikt lang niet alle gebieden waarin de petrochemische industrie actief is. Daarom kan spoorvervoer van gevaarlijke stoffen niet worden beperkt tot de Betuwelijn.

Samen met de partners in de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen heeft EVO een brief verstuurd aan de Directeur-Generaal Transport en Luchtvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin de betrokken partijen pleiten voor gelijktijdige invoering voor alle vervoersmodaliteiten.
Categorie:
Tag(s):