vrijdag, 9. december 2005 - 1:34

Via Maastricht naar Lourdes

Maastricht

Na bijna vijftig jaar gehuisvest te zijn geweest in de Bredestraat in Maastricht,is de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten per 1 juli j.l. verhuisd naar het pand Raadhuisplein 1. Het voormalige Raadhuis van Heer. Donderdag vond de officiële opening plaats. Mgr. Frans Wiertz Bisschop van het bisdom Roermond kwam het pand inzegenen.

In 2006 zal de stichting herdenken dat het vijfentachtig jaar geleden is dat de eerste pelgrims via deze organisatie een bedevaart naar Lourdes ondernamen. Er blijft een grote belangstelling voor goed georganiseerde bedevaarten naar Lourdes. De reizen per trein, bus en vliegtuig worden intensief en professioneel begeleid, zowel geestelijk als medisch. Zowel zieke als gezonde pelgrims uit het hele land kunnen deelnemen.

Door de inzet van de vele vrijwilligers en omdat de organisatie geen winstdoelstelling heeft, kan de prijs zo laag mogelijk worden gehouden.

In samenwerking met andere deskundige organisaties biedt de stichting nu ook bedevaarten aan naar Banneux, Rome, Czestochowa (Polen) en een Drielandenbedevaart.

Belangstellenden kunnen informatie aanvragen via het nieuwe adres:

Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten
Raadhuisplein 1
6226 GN Maastricht
tel. 043 3215715
www.lourdesbedevaarten.nl
Provincie:
Tag(s):