donderdag, 22. september 2005 - 10:44

Vier onbekende schilderijen van Rembrandt ontdekt

Amsterdam

In het Rembrandthuis zijn van 22 september tot en met 4 december vier olieverfstudies te zien die behoren tot een vergeten deel van Rembrandts oeuvre. Bij de voorbereiding van de tentoonstelling Rembrandt. Zoektocht van een genie, die volgend jaar in het Rembrandthuis en de Berlijnse Gemäldegalerie zal worden gehouden, is een vergeten deel van Rembrandts oeuvre ontdekt. Professor Ernst van de Wetering, leider van het Rembrandt Research Project, onderzocht een grote groep schilderijen met menselijke halffiguren die tegenwoordig algemeen als vrije, door leerlingen gemaakte deelkopieën naar Rembrandts historiestukken worden beschouwd.

Van de Wetering is ervan overtuigd dat een deel van die schilderijen, gezien hun schilderkunstige kwaliteit, door Rembrandt zélf moet zijn geschilderd. Rembrandt maakte dergelijke schilderijen als voorbereidende studies voor figuren in grotere composities. Deze olieverfstudies dienden vooral om het effect van een ongebruikelijke belichting uit te proberen. Het blijken, juist door hun informele karakter, kleine
meesterwerken te zijn.

Een prachtig voorbeeld is de Belichtingsstudie van een vrouw met witte muts die Rembrandt omstreeks 1640 schilderde. Het paneel is later vergroot en ingrijpend overschilderd om de studie in een portret te transformeren. Tot 1931 kwam het schilderij nog voor in de Rembrandt-literatuur, daarna niet meer. Nam uitvoerig technisch, stilistisch en kostuumhistorisch onderzoek zijn de toevoegingen enm overschilderingen door restaurator Martin Bijl verwijderd en kwam Rembrandts uiterst subtiele belichtingsstudie van een vrouw in Noord-Hollandse dracht tevoorschijn. Het Rembrandthuis toont het schilderij samen met drie andere olieverfstudies die volgens Van de Wetering eveneens (weer) aan Rembrandt kunnen worden toegeschreven: Studie van een wenende vrouw, Studie van een oude man in profiel en Studie van een oude man met baard. ©BON
Provincie:
Tag(s):