zaterdag, 12. november 2005 - 16:27

Viering weldoener Sint Maarten

Op Vrijdag 11 november werd Sint Maarten weer gevierd, het feest van goedheid en deemoed. Duizenden kinderen gingen met hun lampion of lantaarn langs de deuren voor snoep of fruit. Sint Maarten wordt niet in heel Nederland gevierd. Vooral in de uiterst zuidelijke en noordelijke provincies, Drenthe, Overijssel en plaatsen met een Maartenskerk is het feest een traditie.

In het jaar 316 leefde in Hongarije een man, genaamd Martinus. Hij was een ridder in dienst van de koning. Hij reisde met een groep soldaten naar Frankrijk. Er was slecht weer op komst. Het regende, het werd koud en het ging vriezen. De groep wilde zo snel mogelijk te paard bij de volgende stad aankomen, voordat de poorten sloten. Alle mannen behalve Maarten (zoals Martinus in Nederland wordt genoemd) zetten er flink de vaart in. Maarten reed rustig verder, hij spaarde zijn paard. Het weer werd steeds slechter en Maarten kwam in een sneeuwstorm terecht.
Maarten trof een man, slechts in lompen gekleed, toen hij eindelijk bij de stadspoort aankwam. Maarten was zich ervan bewust dat de man de koude nacht waarschijnlijk niet zou overleven. Hierop scheurde hij zijn mantel in tweeën, gaf de man de ene helft en hield zelf de andere.
Maarten zei het leger vaarwel wijdde zich geheel als weldoener aan de kerk. Hij werd duiveluitdrijver en later zelfs bisschop van Tours (Frankrijk). OP 11 november 397 overleed hij en werd Tours een soort bedevaartsoord. Maarten werd al snel heilig verklaard, er werden kerken naar hem vernoemd en op zijn sterfdag werd het Sint-Maartensfeest in het leven geroepen.

Maarten was een echte weldoener. Hij dacht alleen aan de mensen die het slechter hadden dan hij. Hij deelde alles wat hij had.
Provincie:
Tag(s):