donderdag, 9. juni 2005 - 12:32

Vijf miljoen voor aanpak criminaliteit Antillianen

Zwolle

Gisteren heeft wethouder Peter Pot in Rotterdam een contract ondertekend in het kader van Bestuurlijke Arrangementen. Zwolle is een van de 21 gemeenten die betrokken zijn bij de aanpak van Antilliaanse risicojongeren. In totaal is er een bedrag van vijf miljoen gulden door de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie mevrouw Verdonk beschikbaar gesteld.

Het bedrag beslaat een periode van 2005 tot en met 2008. De betrokken gemeenten kunnen, afhankelijk van de door hen ingediende plannen, een beroep doen op een deel van het beschikbare budget.

In Zwolle wordt ingezet op het uitvoeren en verbreden van het beleid ten aanzien van de Antilliaanse aanpak. Daarbij gaat het om het inzetten van de VIP (Vertrouwens Informatie Persoon) en de inzet van straatwerkers. Deze personen leggen contact tussen de Antilliaanse gemeenschap en Zwolle.

Uit onderzoek is gebleken dat een te groot deel van de Antilliaanse jongeren op enigerlei wijze een achterstand binnen de Nederlandse samenleving hebben. Zwolle vormt daarop geen uitzondering. De jongeren raken daardoor betrokken in het criminele circuit of lopen anderzijds grote risico’s. Ook op het gebied van scholing is er sprake van achterstand.

De gevolgen laten zich snel raden; met een scholingsachterstand komen de jongeren op de arbeidsmarkt nauwelijks aan een baan toe. Ook de groep alleenstaande, jonge moeders onder de Antilliaanse jeugd is relatief hoog. Het Bestuurlijk Arrangement heeft een plan van aanpak geformuleerde voor de komende vier jaar. Daaraan is een rijksbijdrage gekoppeld waarvoor de Zwolse wethouder dus gisteren een overeenkomst met de minister heeft ondertekend.

Tekst: MediaHuis Zwolle
Provincie:
Tag(s):