donderdag, 27. oktober 2005 - 17:15

Vinders zetten zeehondjes terug in zee

Texel

Donderdag zijn vier jonge zeehonden die afgelopen juni aangetroffen zijn op de stranden rondom Texel weer terug gezet in zee. Samen met medewerkers van EcoMare, centrum voor wadden en Noordzee op Texel, en de vinders werden de robben bij soortgenoten geplaatst op een zandbank voor de kust van Noord-Holland. Na enige aarzeling verdwenen ze in zee om zich, hopelijk, aan te sluiten bij de populatie zeehonden die op het Balgzand leeft.

De jonge zeehonden zijn sinds juni in het opvangcentrum opgevangen om aan te sterken. Twee van hen waren zogenaamde ‘huilers'. Dit zijn jongen die hun moeder zijn kwijt geraakt, doordat ze bijvoorbeeld in een storm van de zandplaat zijn gewaaid. De andere twee zijn korte tijd later in slechte conditie en sterk vermagerd aangetroffen. Nu zijn ze alle vier sterk genoeg om weer voor zichzelf te zorgen. Met de Phoca, een schip van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), werden de zeehonden naar een zandbank in de Waddenzee gebracht alwaar ze, onder grote belangstelling, door de vinders werden vrijgelaten.

Henk Brugge van EcoMare: 'op dit moment leven er zo’n 3700 zeehonden in de waddenzee, en die populatie groeit de afgelopen jaren gestaag. Het schoner worden van de waddenzee levert hieraan een belangrijke bijdrage. In EcoMare wordt tijdens het voeren van de zeehonden jaarlijks aan zo’n 300.000 bezoekers het verhaal van de zeehond en de Waddenzee verteld. Zo hoopt EcoMare een steentje bij te dragen aan de bescherming van de Noordzee en de Waddenzee.' ©BON
Provincie:
Tag(s):