dinsdag, 6. september 2005 - 21:45

Vist het kabinet achter het net?

Amstelveen

De toestroom van Polen op de arbeidsmarkt werkt ontwrichtend aldus Jan Marijnissen van de SP. Volgens de politicus worden de Polen uitgebuit en worden Nederlandse werknemers verdrongen. Het kabinet had nooit verwacht dat de toestroom vanuit Polen zo groot zou zijn zoals nu gebeurt.

Polen willen lange dagen maken tegen lage lonen en zitten vaak op campings om de kosten zo laag mogelijk te houden en geef ze daarin eens ongelijk. Op dit moment zijn er in Polen 100 Nederlandse uitzendbureaus actief om Polen in Nederland aan een job te helpen. In de bouw krijgt de Nederlandse schilder of metselaar steeds meer te maken met een oneerlijke (prijzen) concurrentie.

Maar ook in land en tuinbouw zijn veel vaste of Poolse seizoensarbeiders actief. De EU wil, zo zei Marijnissen in het NRC, dat Nederland zijn systeem van tewerkstellingsvergunningen voor buitenlanders opheft. Het kabinet gehoorzaamt gedwee en wil slechts een slappe meldingsplicht invoeren. Als we niets doen en in 2011 alle grenzen opengaan, is de ramp niet te overzien. Wie vist straks achter het net?
Categorie:
Tag(s):