donderdag, 3. maart 2005 - 14:32

'Vliegende Euro's' voor weidevogels

Leeuwarden

De provincie Fryslân heeft in 2004 voor de bescherming van 467 grutto- en tureluurnesten in totaal € 18.680,- subsidie aan 31 boeren toegekend. Gedeputeerde Andriesen is blij met de animo: 'Alle betrokken organisaties, waaronder de Bond van Friese Vogel Wachten, BoerenNatuur en het provinciale steunpunt Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, zijn tevreden over de regeling.'

Bij de afrekening van het seizoen 2004 worden de boeren aangemoedigd om in 2005 opnieuw mee te doen. Voor 2005 heeft de provincie € 60.000,- voor de bescherming van nesten van de grutto en tureluur beschikbaar.�

Onder de naam ‘Vliegende Euro’s’ heeft de provincie in 2004, na verzoeken ‘uit het veld’, een nieuwe subsidieregeling opgesteld om nesten en jonge weidevogels te beschermen. De nesten worden vrijwillig door boeren beschermd in gebieden die niet in een andere regeling passen. Boer en nazorger werken nauw samen in het belang van de weidevogels. Het afgelopen jaar is in Brussel duidelijk geworden dat de provincie deze vorm van financiële steun mag verlenen. ©BON/ tekst: provincie Fryslân
Provincie:
Tag(s):