donderdag, 7. juli 2005 - 10:03

Voorjaars-overleg

Den Haag

Bonden, werkgevers en kabinet zijn donderdag bij elkaar gekomen voor het voorjaarsoverleg. Belangrijkste punten voor het CNV zijn het herstel van de koppeling tussen lonen en uitkering en het stimuleren van de koopkracht door het beperken van de premiehoogte.

'Het overleg is wat het CNV betreft niet alleen bedoeld om de stand van zaken op te maken na het najaarsakkoord van afgelopen november. Het herstellen van het vertrouwen staat centraal. En natuurlijk hebben we ook als Vakbond nog wel enige wensen', zegt CNV-bestuurder Rienk van Splunder.

Op korte termijn ziet het CNV graag de volgende punten gerealiseerd:

Herstel van de koppeling tussen lonen en uitkeringen per 1 juli 2005
Herstelmaatregel voor de 250.000 huishoudens mét baan die een inkomen onder de armoedegrens hebben
Stimulering van de koopkracht door de premies (WW e.d.) op een kostendekkend niveau vast te stellen en niet kunstmatig hoog te houden.
Categorie:
Tag(s):