donderdag, 20. januari 2005 - 21:07

VROM stelt regels op

Zeeland

Ruim tweederde van de gemeenten leeft bij eigen bedrijven de VROM-regels slecht na. Dit concludeert de VROM-Inspectie uit een steekproef bij 27 gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Bij het onderzoek is gekeken hoe gemeenten omgaan met bedrijven waarvoor Burgemeester en Wethouders zichzelf een milieuvergunning verlenen. Daarnaast is onderzocht of de overheidsbedrijven binnen de bestemmingsplannen pasten en of bouw- en gebruiksvergunningen waren verleend.

Het gaat hierbij vooral om gemeentewerven, al dan niet in combinatie met een brandweerkazerne. In zeven gevallen heeft de inspectie proces verbaal opgemaakt.

Steekproef:
Volgens de Wet milieubeheer van 1 maart 1993 moeten Burgemeester en Wethouders eigen bedrijven - indien nodig - een milieuvergunning verlenen. Uit de steekproef van de VROM-Inspectie blijkt ruim de helft van deze milieuvergunningen niet in orde. De vergunningen zijn verouderd, onvolledig of niet aanwezig.
Om de handhavingsprestaties van gemeenten te verbeteren, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maatregelen genomen. Zo wordt de milieuwethandhaving geprofessionaliseerd. De VROM-Inspectie gaat in 2005 en 2006 het naleven van de regels bij eigen bedrijven landelijk onderzoeken. Dit om te kijken of de inspanningen van de gemeenten daadwerkelijk tot een verbetering van de situatie leiden.©BON
Provincie:
Tag(s):