woensdag, 2. november 2005 - 20:29

Vrouwen aan de leiding bij politie

Politie Zeeland heeft met ingang van 1 november 2005 mevrouw drs S. Machielse en hoofdinspecteur mevrouw A. Scharloo benoemd tot hoofd Stafbureau Korpsleiding en hoofd Stafdienst Personeel en Organisatie. Met deze aanstellingen beschikt politie Zeeland over een relatief hoog aantal vrouwen in haar leiding.

Mevrouw Machielse is vanaf 1 november 2005 belast met de leiding van het Stafbureau Korpsleiding, waarbinnen zaken op het gebied van beleidsformulering en besluitvorming worden voorbereid.

Mevrouw Scharloo is vanaf 1 november 2005 belast met de leiding van de Stafdienst Personeel en Organisatie, dat uitvoering geeft aan diverse personele aangelegenheden en de korpsleiding en de districten ondersteunt en adviseert.
Provincie:
Tag(s):