maandag, 28. februari 2005 - 10:54

Vrouwen gaan voor zon, mannen voor waterstof

Amsterdam

Zonne-energie blijkt het te winnen als populaire alternatieve brandstofvorm voor de toekomst. 21% Van de Nederlandse automobilisten ziet het met de blik vooruit wel zitten om de auto met zonnepanelen uit te rusten als dat mogelijk zou zijn. Gas/LPG en waterstof volgen op de voet met elk 18% van de stemmen. Vrouwen gaan veel vaker voor zonne-energie (30%) dan mannen (14%), die op hun beurt weer vaker kiezen voor waterstof (24%) dan vrouwen (10%). Zo blijkt uit het Focus on Cars onderzoek van Trendbox onder ruim 1000 automobilisten dat eind 2004 is gehouden.

Nu mobiliteit weer mag en de verwoede pogingen om de automobilist uit de auto te krijgen tot het verleden behoren, wordt de noodzaak voor alternatieve brandstofvormen alleen maar groter. Fossiele brandstoffen zijn niet onuitputtelijk en de reductie van CO2 is wenselijker dan ooit. Alleen personenauto's verbranden jaarlijks al 8 miljard liter brandstof en de uitstoot nam sinds 1990 met ruim 20% toe. Zowel autofabrikanten als brandstofproducenten zijn derhalve op zoek naar alternatieve energievormen voor auto's in de toekomst.

De enige alternatieve brandstofvorm die echt bekend is bij de Nederlandse automobilist is gas/LPG (91% kent het in meer of mindere mate). Dan volgt een middenmoot van elektra (45%), zonne-energie (38%), lijnzaadolie (34%), waterstof (33%), biodiesel (33%) en hybride (27%). Bio-ethanol (14%), fuell cell (11%) en perslucht (7%) sluiten de rij.

Natuurlijk bestaat er een verband tussen voorkeur en bekendheid, want bio-ethanol, fuell cell en perslucht scoren ook nauwelijks als voorkeursbrandstof in de toekomst. Toch zien we ook dat elektra met 45% bekendheid slechts van 6% van de automobilisten de voorkeur krijgt. De hoge bekendheid met gas/LPG die niet wordt vertaald in een hoge voorkeur heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat deze brandstofvorm ook ooit opraakt en bovendien bij verbranding niet geheel vrij is van schadelijke emissie. Zonne-energie en waterstof, die al bovenaan in de voorkeurslijst staan, doen het ten opzichte van de bekendheid met deze alternatieve brandstofvormen helemaal goed.

Dat we het voornamelijk in de alternatieve brandstofvormen en niet in alternatief vervoer moeten zoeken, blijkt ook uit Life & Living, het al vijftien jaar lopende trendonderzoek van Trendbox onder inmiddels ruim 70.000 Nederlanders. We zien daar het aandeel Nederlanders dat van mening is dat een auto noodzakelijk is al jaren stabiel rond de 50% schommelt. Ook al weten we al jaren dat de auto slecht is voor het milieu, we laten hem er al jaren niet voor thuis staan. Ondanks dat de files langer zijn worden, is de Nederlander zelfs in afnemende mate van mening dat er te veel auto's zijn en te veel asfalt is (van 46% in 1994 naar 36% in 2004). ©BON/Trandbox
Categorie:
Tag(s):