dinsdag, 1. februari 2005 - 22:54

VU krijgt groen licht voor Imam opleiding

Amsterdam

De Vrije Universiteit (VU) krijgt groen licht van staatssecretaris Rutte van onderwijs
<BR>om een opleiding tot islamitisch geestelijk verzorger te ontwikkelen.
<BR>Rutte heeft besloten om de VU een startsubsidie te geven van € 1,5 miljoen voor de komende zes jaar. De universiteiten van Humanistiek en Groningen krijgen geen subsidie, omdat Rutte de plannen van deze universiteiten kwalitatief niet voldoende vond.

De Universiteit van Leiden had wel een goed plan, alleen sluit het niet aan bij het kabinetsbeleid. Het kabinet wil op korte termijn realiseren dat imams en islamitische geestelijke verzorgers in Nederland worden opgeleid.

Rutte riep een aantal weken geleden de universiteiten op plannen in te dienen om wetenschappelijke islamitische opleidingen te ontwikkelen. Vier universiteiten hebben die handschoen opgenomen en initiatieven van verschillende aard ingediend. De VU heeft als enige groen licht gekregen. Deze universiteit heeft veel ervaring met islam-onderwijs, goede contacten met de moslim-wereld en volgens Rutte een degelijk plan ingediend. De VU gaat vanaf dit najaar een master tot islamitisch geestelijk verzorger aanbieden. In 2006 zullen de eerste studenten afstuderen. De startsubsidie zal met name ingezet worden voor het werven van nieuwe docenten. Hoewel het plan van Leiden goed is, krijgt deze universiteit geen financiële steun. Leiden richt zich in haar plan op Turkse studenten van buiten Nederland. Dat komt niet overeen met de politieke koers van het kabinet. Het kabinet wil dat de universiteiten zich met de toekomstige imam-opleidingen gaan richten op studenten in Nederland en dan niet uitsluitend van Turkse afkomst.

Met het geven van subsidie aan een bestaand wetenschappelijk initiatief denkt het kabinet maximale snelheid in het proces te houden. Naast het opzetten van een wetenschappelijke islamopleiding gaat, in samenwerking met het ministerie van Vreemdelingenzaken en Integratie, binnenkort een tweede subsidieregeling van start. Ook andere onderwijsinstellingen dan universiteiten en andere organisaties, zoals moslimorganisaties, kunnen daarin meedingen. Doel van deze subsidieregeling is pilots te stimuleren die de inhoud voor een imam-opleiding en een beroepsprofiel voor imams ontwikkelen. In februari wordt de regeling openbaar, in het voorjaar zal het kabinet een besluit nemen over de subsidietoekenning.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):