dinsdag, 5. juli 2005 - 0:44

Vuil waterstop in 2009

Tot 2009 mogen watersporters hun afvalwater uit hun boot lozen op open water. Daarna moet hun boot beschikken over een vuilwatertank. Rond die tijd moeten de jachthavens beschikken over voldoende voorzieningen om vuilwater in te kunnen nemen. Het moet dan via het riool worden afgevoerd en gezuiverd. Veel jachthavens hebben nog geen station waar watersporters het vuile water kunnen brengen. Zelf hebben de meesten nog geen vuilwatertank aan boord.

Nieuwe schepen moeten vanaf 2006 verplicht een vuil-watertank aan boord hebben. Dit geldt ook voor buitenlandse schepen. Zij moeten ook aan de nieuwe regels voldoen. Voor historische schepen wordt een uitzondering gemaakt. Dit geldt voor de schepen die voor 1950 werden gebouwd. Inbouw van een vuilwatertank is daar vaak lastig of onmogelijk.

De nieuwe regels zijn opgesteld in overleg met vertegen-woordigers van de recreatievaart en de milieubeweging.
Bacteriologische verontreinigingen zijn het gevolg van de lozingen van het toiletwater door de pleziervaartuigen. Het zwemwater wordt er niet schoner van. Lokaal kunnen lozingen door pleziervaartuigen ervoor zorgen dat de EU-normen voor zwemwaterkwaliteit zwaar worden overschreden. Dat is bijvoorbeeld het geval op de Vinkeveense Plassen.

Meer informatie:
VROM dossier afvalwater : http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7760

© BON - VROM
Provincie:
Tag(s):