dinsdag, 21. juni 2005 - 13:29

Waar irriteert u zich aan?

Amsterdam

Waar Europeanen zich het meest aan ergeren zijn: mensen die hun troep op straat gooien, hondenpoep, voordringers en spugen in het openbaar.Voor Nederland staan naast deze algemene Europese irritaties bumperklevers, pop-up advertenties op het internet en telefonische verkopers hoog genoteerd als dagelijkse ergernissen.

Dit blijkt uit een Europees onderzoek van Reader’s Digest gehouden onder meer dan 3400 volwassenen. In 17 landen werd een lijst voorgelegd van 20 veel voorkomende ergenissen. Daarnaast kregen zij de gelegenheid om spontaan irritaties te noemen die niet op de lijst stonden.

Enkele opvallende resultaten:
- De Portugezen ergeren zich het meest, gevolgd door de Britten. Russen zijn het minst makkelijk op stang te jagen.

- Vuilnis is de grootste irritatie van de Nederlanders en van alle Europeanen maar liefst 86% van de respondenten vindt dit irritant tot zéér irritant.

- Hondenpoep op straat en in het park scoort ook erg hoog met 82 %. De Nederlanders storen zich hier met 85 % zelfs nog meer aan.

- Derde op de Europese lijst staat voordringen, waar 81 % zich groen en geel aan ergert. In Nederland staat dit met 83% op nummer 4.

- Spugen in het openbaar ergert 76% van de respondenten. Hier zijn wel grote verschillen per land: maar 50% van de Noren neemt hier aanstoot aan, terwijl 95% van de Hongaren en 85% van de Spanjaarden een hekel hebben aan deze praktijk.

- Slechte persoonlijke hygiene irriteert 74% van de Europeanen, vooral in Oost-Europa. De Nederlanders zijn meer tolerant tegenover lichaamsgeuren; slechts 39% van onze landgenoten stoort zich hieraan.

- Bumperklevers jagen 73% van de respondenten de gordijnen in, vooral de Finnen (87%) en de Nederlanders (86%).

- 62% procent van de Europeanen houdt niet van telefonische verkopers. Van de Nederlanders wordt 73% liever niet op deze manier lastiggevallen.

- Pop-up advertenties op het internet storen 59 % van de Europeanen. In Nederland scoort deze ergernis zelfs 79%.

- Verpakking die moeilijk open te krijgen is, is een ander fenomeen dat sommige mensen tot wanhoop blijkt te drijven. 57% van de Europeanen ergert zich hieraan.

Wat deert ons niet?
Europeanen kunnen best leven met mensen die te veel bloot laten zien, hetgeen slechts 22% ergert; bij de Noren zelfs maar 5%. Mannen en vrouwen hebben het grootste meningsverschil als het over spugen gaat: 83 % van de vrouwen kan hier niet tegen, tegenover 69% van de mannen.

Er zijn ook enkele opvallende regionale verschillen. 80% van de Britten en Fransen zijn geshockeerd door mensen die geen ‘alsjeblieft’ of ‘dankjewel’ zeggen, terwijl amper 35% van de Russen hier aanstoot aan neemt. Opvallend is, dat Russen dan weer niet tegen vloeken kunnen (80%), terwijl maar 16% van de Zweden dit irritant vindt.

De enquête bevestigt dat we humeuriger worden met de leeftijd. Vijftig-plussers irriteren zich over het algemeen meer dan mensen uit de leeftijdsgroep 18-35 jaar. Twee uitzonderingen: pop-up advertenties op het internet en wegwerkzaamheden.

Irritaties die genoemd werden en niet op de lijst stonden zijn: duiven, kauwgom, en fietsers die aan de verkeerde kant van de weg rijden.
Categorie:
Tag(s):