dinsdag, 20. december 2005 - 18:13

Waddenacademie klaar voor de start

De Waddenacademie kan al in 2006 van start gaan. Beoogde vestigingsplaats is Leeuwarden. Dat schrijft Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels in een advies aan minister S.M. Dekker van VROM. Nijpels baseert zich daarbij op een uitvoeringsplan waarmee zes betrokken instellingen voor hoger onderwijs hebben ingestemd. Minister Dekker had Nijpels gevraagd om een stappenplan voor de Waddenacademie.

Het uitvoeringsplan is in opdracht van CdK Nijpels opgesteld door prof.dr. W. van Vierssen, algemeen directeur van de Environmental Sciences Group van Wageningen UR die als onafhankelijk adviseur is opgetreden. De zes instellingen voor hoger onderwijs zijn de Christelijke Hogeschool Nederland, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de universiteiten van Groningen en Wageningen, het instituut Van Hall Larenstein en het NIOZ. Voor het advies zijn behalve de zes “aanbieders� van kennis over de Wadden ook vragende partijen geconsulteerd, zoals organisaties voor natuur en landschap, bedrijven en departementen.

De Waddenacademie wordt als het aan de deelnemende instellingen ligt een klein, hoogwaardig kennisinstituut bestaande uit 5 leden die zich elk een dag per week inzetten voor de Waddenacademie en een compacte ondersteunende staf. De jaarlijkse begroting bedraagt 1,9 miljoen euro. De belangrijkste taak van de academie wordt het in kaart brengen van de vraag naar wetenschappelijk onderzoek naar het Waddengebied, het coördineren van de uitvoering van dat onderzoek en het ontsluiten van informatie hierover. Het bestaande bureau Interwad wordt betrokken in de Waddenacademie. Interwad onderhoudt momenteel de websites en de informatievoorziening over de Waddenzee.

De basisfinanciering voor de Waddenacademie komt uit het Waddenfonds. Dat fonds van 800 miljoen euro zal naar verwachting in de loop van 2006 beschikbaar komen. Momenteel wordt over de verdeling en de bestuurlijke organisatie van het fonds nog overlegd tussen regering, Tweede Kamer en de waddenprovincies en -gemeenten.

CdK Nijpels adviseert minister Dekker als volgende stap op weg naar realisering van de Waddenacademie een kwartiermaker aan te wijzen. Daarvoor stelt hij prof. Van Vierssen voor. Nijpels zelf is beschikbaar als voorzitter van de Raad van Toezicht.
Provincie:
Tag(s):