dinsdag, 5. april 2005 - 16:33

Waddenzee op Werelderfgoedlijst

De drie Waddenprovincies, Noord-Holland, Friesland en Groningen hebben zich vóór de plaatsing uitgesproken van de internationale Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De drie Waddenprovincies vinden unaniem dat het unieke natuurgebied in aanmerking komt voor deze eervolle status die ook economische kansen biedt.

Volgens de provincies zou dit moeten gebeuren omdat behalve de wereldwijde bevestiging van de unieke natuurlijke waarden van de Waddenzee, het ook een waardering is voor de wijze waarop bewoners en gebruikers met de Waddenzee omgaan. Tevens biedt het kansen voor de lokale en regionale economie, zoals het ontwikkelen van specifieke vormen van toerisme.

De Waddenprovincies hebben vastgesteld dat plaatsing op de Werelderfgoedlijst niet leidt tot strengere regelgeving. Het huidige beschermingsniveau is voor het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus voldoende. Provincies, gemeenten en het Rijk behouden hun bevoegdheid om de regels voor de Waddenzee te bepalen. Wel moeten de unieke natuurwaarden van de Waddenzee in stand gehouden worden om de Werelderfgoedstatus te behouden.

De Waddenprovincies nemen het initiatief om samen met waddengemeenten en het Rijk een convenant te ontwikkelen waardoor het gewenste draagvlak uiteindelijk kan worden bereikt. Hierin zal de steun voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst, de gevolgen van de plaatsing en afspraken om geen extra regelgeving voor het Waddengebied op te stellen in worden opgenomen.

De definitieve beslissing om de Waddenzee bij UNESCO aan te melden wordt genomen op de Internationale Regeringsconferentie over de Waddenzee, die begin november 2005 gehouden wordt op Schiermonnikoog. ©BON / foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):