donderdag, 21. juli 2005 - 22:46

Wanbeleid energietop EZ kost burgers en bedrijven goudgeld

Culemborg

Minister Brinkhorst van Economische Zaken moet zijn energie-topambtenaren snel tot de orde roepen. Zij zijn er direct verantwoordelijk voor dat de prijsvoordelen van de goedkopere buitenlandse stroom niet terechtkomen bij burger en bedrijven. Zo lopen volgens Unievoorzitter Jacques Teuwen burgers en bedrijven, maar ook instellingen zoals ziekenhuizen, jaarlijks minimaal 100 miljoen euro mis.
<BR>
<BR>‘De energie-topambtenaren zijn het spoor volledig bijster. Linksom wordt er terecht zwaar geïnvesteerd (slordige 800 miljoen Euro) in de kenniseconomie, terwijl rechtsom energie-intensieve bedrijven en burgers worden geconfronteerd met rekeningen van falend beleid. De berekening hiervoor kan al snel oplopen tot meer dan 2 miljard Euro.’

Een willekeurige greep uit een groot aantal voorbeelden:
* Door de import van goedkope buitenlandse stroom kunstmatige te beperken krijgen burgers en bedrijven een hogere energierekening. Iedere 0,1 Eurocent kWh prijsverhoging kost burgers en bedrijven jaarlijks 100 miljoen Euro.

* Gedupeerde bedrijven kunnen door een recente uitspraak van het Europese hof miljoenen euroâs aan schadeclaims indienen bij de Nederlandse staat. Schadeclaims die de belastingbetaler moet financieren.

* De kosten voor een nieuw experiment van de beheerder van hoogspanningskabels (het zogenaamde vangnetscenario) wordt afgewenteld op burgers en bedrijven. Kosten 275 miljoen euro.
* Netbeheerders kunnen, met volledige instemming van EZ, minder investeren in onderhoud van elektriciteitsnetten. Het resultaat: grotere kans op stroomstoringen. De kosten die hieruit ontstaan kunnen burgers en bedrijven niet verhalen op netbeheerders.
* De handelspoot van Gasunie mag, met volledige instemming van EZ, forse monopoliewinsten genereren. Elke eurocent prijsverhoging per m3 gas kost burgers en bedrijven circa 400 miljoen euro.
* De aandeelhouders van Gasunie Trade and Supply (EZ, Shell en ExxonMobil) confronteren zakelijke gasverbruikers met een uiterst slim prijsmechanisme (dit staat los van de dagelijkse perikelen op de oliemarkt). Extra kosten bijna 1 miljard euro.
* Afwentelen kosten aankoop gasnet (aankoopprijs 2,7 miljard Euro) op gasverbruikers. Daarbij komen de nieuwe kosten die zijn gemoeid met de zogeheten flexibiliteitsdiensten (opvang warm en koud weer) van vele honderden miljoenen euro’s wederom terecht bij burgers en bedrijven.

Tegen deze achtergrond heeft De Unie maar één conclusie: de energietsaren van Economische Zaken voeren een wanbeleid. Teuwen: ‘Dit staat in schril contrast met de CAO-onderhandelingen. Hierin proberen we innovatie als speerpunt stevig te verankeren. Dat is gedoemd te mislukken. Kortom, een falend energiebeleid nekt een potentieel succesvol innovatiebeleid. Het versterkt de geloofwaardigheid van de minister als hij een trendbreuk bewerkstelligt met het beleid van zijn energietopambtenaren, dat er in de praktijk op is gericht om kosten van falend beleid structureel af te wentelen op burgers en bedrijven.’ © BON
Categorie:
Tag(s):