vrijdag, 24. juni 2005 - 13:51

'Water is hot'

Arnhem

Het stappenplan van Tennet is donderdag in werking getreden omdat de temperatuur van het oppervlaktewater bij Lobith structureel boven de 23°C is. Gedurende deze periode zullen o.a elektriciteit leveranciers minder koelwater mogen loodsen in de Nederlandse wateren. Door deze maatregel is op dit moment de elektriciteitsproductie lager.

Rijkswaterstaat mag onder normale omstandigheden het uitgaande koelwater vanuit milieuoogpunt maximaal 30°C zijn. Het stappenplan koelwaterbeperking kan geactiveerd worden als de temperatuur van het oppervlaktewater bij Lobith structureel boven de 23°C komt.

Deze temperatuursgrens heeft als consequentie dat het na gebruik terug te lozen water de voor het milieu door Rijkswaterstaat gehanteerde grens van 30°C eerder bereikt. In de zomer van 2003 trad toen een situatie op, waarbij door te hoge temperatuur van het aangevoerde water er te weinig koelcapaciteit beschikbaar was voor de productie van elektriciteit, waardoor de omvang van het reservevermogen tot een minimum daalde. Voor de kerncentrale in Petten gelden in dit geval andere normen. Zij loodsen het water uit 10 meter onder het oppervlakte water van de Noordzee, bij deze lozing ondervindt de natuur geen schade omdat het koude zeewater het warme water snel omzet.
Provincie:
Tag(s):