woensdag, 5. oktober 2005 - 13:15

'Waterdeskundigen vertrouwen te veel op computers'

Delft

Wetenschappers leunen te veel op computermodellen, in ieder geval in het vakgebied van de hydrologie. De huidige generatie hydrologen lijkt de weg kwijt te zijn. Dat stelt prof.dr.ir. Huub Savenije, die vandaag, woensdag 5 oktober, zijn intreerede houdt als hoogleraar waterbeheer aan de TU Delft.

'De huidige generatie van hydrologen is in verwarring en mijn generatie is daar schuldig aan', stelt prof.dr.ir. Huub Savenije. Hydrologie is de studie naar het gedrag en de eigenschappen van water in de atmosfeer en op het aardoppervlak. In het vakgebied houdt men zich bezig met belangrijke zaken zoals hoogwaterbestrijding.

Met de komst van de computer kregen hydrologen steeds meer mogelijkheden om het proces na te bootsen in hydrologische modellen. Allerlei hydrologische processen als regenval, verdamping, infiltratie en afvoer zijn inmiddels gemodelleerd.

Volgens Savenije heeft deze aanpak geleid tot een dood spoor in het vakgebied. Een model gaf misschien wel het goede antwoord, maar om de verkeerde reden. De hydrologie was in al zijn complexiteit gevangen, maar als twee verschillende hydrologen, met verschillende aannames, hetzelfde resultaat bereikten, kon niemand zeggen wie gelijk had. Savenije: 'Het feit dat de huidige generatie hydrologen de weg kwijt is, zou zo erg nog niet zijn, als we ons falen maar zouden inzien. Maar helaas, velen gaan door op de ingeslagen weg en zoeken het antwoord in een nog grotere detaillering van de modellen en meer onderzoek op de vierkante millimeter.'

Savenije vindt dat de computer de wetenschappers heeft verblind. Dankzij de computer kan men resultaten krijgen zonder diep te hoeven nadenken over wat er nu eigenlijk gebeurt. Savenije pleit voor een forse herwaardering van de 'ouderwetse' analytische methode. 'Het ingewikkelde hydrologische systeem openbaart zich dan dikwijls aan ons in verbluffende eenvoud. Om dit soort dingen te ontdekken heb je weinig aan computermodellen. Wat je nodig hebt is de gelegenheid om veldwerk te doen, op de juiste manier naar het systeem te kijken, een patroon te herkennen en vervolgens te trachten uit te puzzelen waardoor het komt dat er blijkbaar een eenvoudige vergelijking is die het systeemgedrag kan verklaren.'
Categorie:
Tag(s):