donderdag, 13. januari 2005 - 10:56

Waterleiding besluit regelt legionella preventie

Den Haag

Eigenaren van risicovolle locaties, zoals ziekenhuizen, hotels en zwembaden moeten voortaan verplicht preventieve maatregelen nemen om legionellabesmetting te voorkomen. Dit staat in het Waterleidingbesluit. Het besluit vervangt de Tijdelijke regeling legionellapreventie. Locaties met een laag risico op besmetting, zoals bedrijven, scholen, sportaccommodaties en kantoren vallen voortaan buiten de legionellaregeling. Dit geldt ook voor mengwaterinstallaties op dergelijke locaties.

De VROM-Inspectie controleert of de eigenaren zich houden aan het gewijzigde Waterleidingbesluit. De inspectie wordt hierbij ondersteund door de waterleidingbedrijven. Eigenaren van locaties met een hoog risico, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden, asielzoekerscentra, gevangenissen, kampeerterreinen, bungalowparken en hotels zijn voortaan verplicht een risicoanalyse uit te voeren en maatregelen te nemen om legionellabacteriën te voorkomen. Ook moeten ze verplicht het leidingwater periodiek op legionellabacteriën controleren. Voor bijvoorbeeld bedrijven, scholen, kindercentra, wooncomplexen, sportaccommodaties en kantoren, wordt teruggevallen op de in de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit opgenomen algemene plicht voor de eigenaar van de installatie om deugdelijk leidingwater ter beschikking te stellen.Het Waterleidingbesluit gaat alleen over leidingwater. Andere bronnen van legionellabesmetting, zoals demonstratie van whirlpools tijdens beurzen, verneveling van water in tuincentra en luchtbehandelinginstallaties vallen buiten de reikwijdte van de Waterleidingwet.
Provincie:
Tag(s):