maandag, 13. juni 2005 - 9:12

We worden ouder

Amstelveen

De levensverwachting blijft onverminderd toenemen, terwijl de gezondheid van de oudere bevolking gestaag verbetert: goed nieuws voor al diegenen die lang willen leven in goede gezondheid. Langer leven in goede gezondheid blijkt echter op zichzelf geen oplossing te bieden voor de budgettaire druk die ontstaat door een vergrijzende bevolking. Gezondheidswinst zonder verlenging van de levensduur is gunstig voor de overheidsfinanciën in Nederland en andere EU-landen: mensen kunnen dan langer blijven doorwerken en de zorgkosten nemen minder toe.

Daar staat tegenover dat verlenging van de levensduur zonder gezondheidswinst leidt tot hogere kosten voor de overheid, met name voor de AOW en de AWBZ. In de combinatie vallen winst en verlies goeddeels tegen elkaar weg.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de studie Can we afford to live longer in better health?, waarin de gevoeligheid van de toekomstige vergrijzingsuitgaven wordt onderzocht voor alternatieve scenario's voor de verwachte levensduur en de gezondheidstoestand van de bevolking van de EU15. Het CPB-onderzoek is een onderdeel van een bredere studie die in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd door een groep van Europese economische onderzoeksbureaus.

In het 'living longer' scenario wordt verondersteld dat de levensverwachting de komende 50 jaar onverminderd doorgroeit. De verwachte levensduur bij geboorte in de EU-15 zal dan in 2050 gemiddeld 86 jaar zijn, in plaats van 83 jaar in het referentiescenario.
Categorie:
Tag(s):