vrijdag, 15. juli 2005 - 21:20

Weert en Cranendonck tegen ingebruikname IJzeren Rijn

Weert

De Nederlandse spoorbeheerder ProRail wil de Belgische vervoerder Dillen & Lejeune Cargo (DLC) toestemming verlenen op korte termijn goederen te vervoeren van Antwerpen naar Born via het gedeelte van de IJzeren Rijn tussen Budel-Schoot (Belgische grens) en Weert.
<BR>De gemeenten Weert en Cranendonck maken zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de natuur, het leefmilieu, de leefbaarheid en de externe veiligheid in hun gemeenten als deze toestemming wordt verleend.

DLC wil per 1 oktober 2005 met 6 treinen per week per richting gaan rijden en vanaf 1 januari 2006 met 10 treinen per week per richting. Daarbij is onbekend wat de aard van het goederentransport zal zijn.

Volgens de gemeente Weert en Cranendonck is de toename van het aantal strijdig met de Wet Geluidshinder. Volgens de gemeente gaat pro Rail met deze besluitvorming in tegen de Wet geluidshinder en ook tegen minister Peis die heeft gesteld dat tijdelijk rijden over de IJzeren Rijn zonder concreet zicht op definitieve modernisering van de spoorlijn onacceptabel is.

De beide gemeenten zullen, ondersteund door het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn, een aantal stappen ondernemen tegen dit Belgische besluit. Zij zullen ProRail, de Nederlandse regering, de relevante ministers en de kamercommissies wijzen op deze onwettelijke handelwijze van ProRail. Daarnaast zullen ze de gedeputeerden van Limburg en Noord-Brabant op hun verantwoordelijkheid wijzen en ook op de feitelijke mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen op dit tijdelijke rijden (vereiste besluitvorming provincies in kader van de Wet Geluidhinder).
En bij toekenning van spoorcapaciteit door ProRail zullen de gemeenten overgaan tot het nemen van juridische stappen.

© BON/Foto:John Peters
Provincie:
Tag(s):