donderdag, 2. juni 2005 - 8:54

Wekelijks twee agenten in de fout

Amsterdam

Bij de 26 korpsen van Politie Nederland zijn in 2004 negentig politiemensen ontslagen vanwege integriteitsschendingen. Daarnaast kregen 61 politiemensen voorwaardelijk ontslag en namen 34 politiemensen gedurende een onderzoek zelf ontslag. In 2004 werden in totaal 1067 onderzoeken geregistreerd, waarbij 1277 politiemensen betrokken zijn.

In 531 gevallen werd de verdenking weerlegd of niet aangetoond. In 149 gevallen was er sprake van een strafbaar feit en in 444 gevallen van plichtsverzuim. Het is de eerste keer dat deze cijfers landelijk bekend worden gemaakt. Integriteitsbeleid staat hoog op de agenda bij Politie Nederland en de openheid daarover is daar onderdeel van. Uit onderzoek blijkt dat de politie binnen de overheid daarin een voorbeeldfunctie heeft.


"De bijzondere positie die de politie in de samenleving inneemt, maakt dat iedereen recht heeft om te weten hoe met misdragingen van politiemensen wordt omgegaan en hoe daartegen wordt opgetreden. Voor mensen die zich niet aan de regels houden is in uiterste instantie geen plaats in de organisatie", aldus Gerard Huijser van Reenen, korpschef van de regio Zaanstreek-Waterland en portefeuillehouder integriteit in de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC).

De onderzoeken betreffen zowel disciplinair als strafrechtelijk onderzoek. Het gaat dus niet alleen om onderzoeken naar gedrag van politiemensen in werktijd, maar ook om gedrag in privétijd. De delicten lopen uiteen van geweld, naar misbruik van positie en rechtpositionele zaken. Vooral geweld lijkt een veelvoorkomend delict. De oorzaak is gelegen in de strenge procedures die gelden voor geweldsgebruik en dit moet altijd gemeld worden. In 60 procent van deze gevallen werd de verdenking weerlegd of niet aangetoond. De onderzoeken worden uitgevoerd in de lijn, via bureau's interne onderzoeken (BIO's) of via de Rijksrecherche. 'Politiemensen zijn 24 uur per dag een voorbeeld voor anderen. Wat andere burgers menen zich wel te kunnen veroorloven zonder dat de werkgever zich daarover bekommert, kan bij de politie niet', aldus Huijser van Reenen.
Provincie:
Tag(s):