woensdag, 20. april 2005 - 9:11

Wel bootjes, geen trailers aan het strand

Harderwijk

Het watersportseizoen is weer officieel begonnen. Veel eigenaren van zeilbootjes en andere vaartuigen brengen hun boot weer naar de kust van Stadsweiden.

Daar worden ze dan afgemeerd in het Randmeer (het hele jaar toegestaan) of neergelegd op de met paaltjes gemarkeerde plaatsen. Tot 31 oktober mogen ze daar blijven. Dit geldt wel voor bootjes, maar niet voor boottrailers en andere (ex) aanhangwagens

De algemene plaatselijke verordening (APV) verbiedt het stallen van aanhangers, caravans en andere voertuigen op de openbare weg en op het openbaar groen. De boottrailer moet dus terug naar de eigen erf of de botenstalling. Dit geldt voor alle (voormalige) aanhangwagens en wat daarop lijkt. Oók als daarop een boot ligt.

De regels voor aanhangers en boottrailers op de openbare weg zijn onlangs aangescherpt. Stadsbeheer zal dit seizoen periodiek controleren en aangetroffen boottrailers verslepen. Ze zijn dan op te halen tegen betaling van een boete en de wegsleepkosten.

Vorig seizoen is geconstateerd dat enkele van deze bootjes over het voet- en fietspad met auto’s naar het water zijn gereden. Dit is verboden. Hiervoor zijn al enkele processen-verbaal uitgedeeld. De gemeente gaat er namelijk van uit dat zware, niet door menskracht voort te duwen boten, kennelijk in een jachthaven thuishoren.
Provincie:
Tag(s):