donderdag, 17. november 2005 - 20:23

Wel of geen monarchie ?

Maastricht

Donderdag vond in het Provinciehuis te Maastricht de debatwedstrijd plaats over de stelling 'Monarchie of republiek'. Met deze wedstrijd werd het evenement ‘onderwijsmaterialen’ dat door het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix afgerond. Aan de wedstrijd namen 50 leerlingen deel vanuit diverse middelbare scholen uit de omgeving.

De wedstrijd was een initiatief van het Porta Mosana college en vloeide voort uit het project 'Democratie, Koningschap, Burgerschap' van de Stichting Leerplanontwikkeling dat op initiatief van het Nationaal Comité is ontwikkeld. De deelnemers waren afkomstig uit het Porta Mosana College, het Bonnefantencollege, het Sint Maartenscollege, de Bernard Lievegoedschool en het ROC Maastricht.

Het onderwijsthema 'Democratie, Koningschap, Burgerschap' is ontwikkeld om leerlingen de kans te bieden zich vanuit de Koningin te verdiepen in diverse aspecten van staats-inrichting. In de afgelopen maanden is een schat aan creatieve en stimulerende onderwijsideeën ontwikkeld samen met scholen. Al deze ideeën zijn gebundeld in de hand-reiking 'Democratie, Koningschap, Burgerschap; een inspiratiebron voor creatief onderwijs aan 10- tot 15-jarigen'. Eén van die onderwijsideeën is het initiatief van het Porta Mosana College.

De leerlingen hadden zich via de geschiedenislessen voorbereid op het thema. Zij werden getraind op hun debatvaardigheid door het Nederlands Debat Instituut.

De jury werd gevormd door mevrouw M.J.A. van der Hoeven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mevrouw drs. J.J. Lamoré – Meijer (voorzitter centrale directie Porta Mosana College), mevrouw M.L.H. Depondt-Olivers (loco-burgemeester van Maastricht), de heer mr. J.C.M. Pommer (burgemeester van St. Michielsgestel en tevens lid van de begeleidingscommissie onderwijsmaterialen ), de heer dr. W.C. Weeda (voorzitter Raad van Toezicht SLO) en de heer drs. W.L.J. Weijnen (secretaris GS Limburg/algemeen directeur). Het debat stond onder leiding van het Nederlands Debat Instituut.

Na afloop van de wedstrijd werden de 'Hofleveranciers van creatief onderwijs' bekend gemaakt door de voorzitter van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix, mevrouw mr. Yvonne E.M.A. Timmerman – Buck.
Provincie:
Tag(s):