donderdag, 20. januari 2005 - 10:57

Welles/nietes?

Den Haag

De stuurgroep Zuiderzeelijn (ZZL) heeft gisteren een rapport aangeboden aan de Tweede Kamer, waarin zij pleit voor een snelle prijsvraag aan alle mogelijke spoorwegbouwers, in de hoop een lichtpuntje te vinden zodat de snelle verbinding tussen Amsterdam en het Noorden er toch nog zal komen.

Terwijl de Commissie Duivesteijn in een deelrapport waarschuwde dat zich met de Zuiderzeelijn een zelfde debacle als de Betuwelijn aandient.
Het getouwtrek tussen de Stuurgroep ZZL en de Commissie Duivesteijn lijkt maar niet te stoppen en begint voor de burger bijna op een welles/nietes-spelletje te lijken.
© BON / foto: DASfotografie

Provincie:
Tag(s):