donderdag, 3. november 2005 - 13:04

Wereldprimeur: automatisch legende prullenbakken

Almere

Almere is de eerste stad in de wereld die afvalbakken in openbaar gebied heeft aangesloten op het ondergronds afvaltransportsysteem (OAT). Voorzitter M. van Aggelen van de Stichting Nederland Schoon en wethouder H. Smeeman (Stedelijk Beheer en Stadscentrum) verrichten donderdag 3 november de officiële ingebruikname van deze OAT-afvalbakken. De eerste 6 stuks staan opgesteld op het Schippersplein in het Almeerse stadshart. Dit aantal zal op termijn worden uitgebreid tot 102 afvalbakken, verspreid over het centrum.

Twee jaar geleden was Almere al de eerste stad in Nederland die zowel bewoners als bedrijven aansloot op het OAT, een systeem waarbij afval middels een ondergrondse transportbuis onder hoge snelheid wordt afgevoerd naar verzamelcontainers. De keuze van Almere om de prullenbakken in het openbaar gebied aan te sluiten op het OAT-systeem, boven de plaatsing van traditionele prullenbakken, houdt verband met de visie van het stadsbestuur op het nieuwe stadshart. Deze visie luidt 'een schoon en veilig stadshart ' en compacte vormgeving van de stad.

Door het aansluiten van openbare prullenbakken in openbaar gebied wil de gemeente Almere het aantal vervoersbewegingen van vuilniswagens in het stadshart verder verminderen. Bovendien wil de stad met de aansluiting van een OAT in openbaar gebied bijdragen aan het verminderen van zwerfafval en het voorkomen van overvolle prullenbakken die tot overlast voor mens en milieu kunnen leiden. 'Het resultaat zal een schoon en net straatbeeld zijn', aldus directeur Anja Vijselaar van CentralNed.

Naast de openbare OAT-prullenbakken bestaat het systeem in Almere uit een aantal inwerppunten voor verschillende soorten afval (papier, rest + GFT). Het ingeworpen afval komt in een buffer terecht die, afhankelijk van de behoefte, twee tot drie keer per dag computergestuurd wordt geleegd. Een ventilator trekt het systeem binnen ettelijke minuten vacuum waarna het afval naar de verzamelcontainer (gebouw De Stofzuiger) wordt gezogen. Daar worden de containers geleegd.

Thans zijn 995 woonheden, 67.260 vierkante meter winkelruimte, 13.100 vierkante meter restaurant en 101.000 vierkante meter kantoorruimte en hotels middels in totaal 143 inwerpopeningen in Almere op het ondergronds afvaltransportsysteem aangesloten. CentralNed verwacht eind 2007 de in totaal 102 prullenbakken in openbaar gebied te hebben aangesloten.
Provincie:
Tag(s):